Doświadczony
i solidny partner
12 000 pozycji
asortymentowych
Profesjonalny
zespół
Skuteczna
dystrybucja
Marki Własne
gwarancja jakości

O firmie / Dane rejestrowe

Komplex-Torus Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Gierdziejewskiego 7, (kod pocztowy: 02-495 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000030334, NIP: 522-001-29-99, kapitał zakładowy w wysokości: 362.250 PLN.

 

copyright © 2012 www.komplex-torus.pl design by VENTI